Volg mij:

Klik hier voor contact >

Vertrouwenspersoon uitleg

Voor een veilige en gezonde werkomgeving

Iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met (het vermoeden van) pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld moet terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de medewerker, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het maken van beleid rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen de organisatie.

  • Het aanstellen van een VP zorgt ervoor, dat de medewerker het ongewenst gedrag niet alleen hoeft te dragen en een klankbord heeft. De medewerker kan verhaal doen bij VP en zo nodig kunnen er vervolgstappen worden gezet.
  • Het aanstellen van een VP kan voorkomen dat een interne ongewenste situatie escaleert omdat de situatie niet tijdig adequaat is opgepakt en begeleid.
  • Outsourcen door aanstellen van een externe gecertificeerde VP zorgt ervoor dat alles in één keer goed is geregeld. Zonder gedoe.

Voordelen zijn:

  1. Er is een luisterend oor voor de medewerkers, die ook weten wáár zij dan terecht kunnen;
  2. Bedrijf voldoet aan de nieuwe ARBO regels;
  3. Externe VP regelt bekendheid & bereikbaarheid, gedragscode, beleidsplan, jaarverslaglegging. Alles in één hand, geen rompslomp maar helder en overzichtelijk. Privacy gewaarborgd.
  4. Iedereen kan zich bezig houden met zijn/haar core business; geen eindeloos gezoek meer en verzekerd van een gecertificeerde vertrouwenspersoon.
  5. Helder & en overzichtelijk kostenplaatje.

Het maken van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit zorgt voor helderheid in het gedrag van de werknemers. Een Gedragscode zorgt ervoor, dat collega’s elkaar op hun gedrag durven aan te spreken. En dat betekent een veilige en gezonde werkomgeving.

Want vergis je niet: ongewenst gedrag komt juist vaker voor bij kleine bedrijven (tot 10 personen) omdat de werksfeer daar informeler is en de normen daardoor soms vager zijn.

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle branches en bij alle bedrijven groot en klein.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en bij de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten.

 

Wat het kost? (klik hier)

Neem contact op

Bel/app naar 06-224 36660 of neem contact met me op via britt@ikpraatmetbritt.nu