Volg mij:

Klik hier voor contact >

Vertrouwenspersoon

Voor bedrijven en organisaties

Een integere werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving voor zijn medewerkers. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon zorgt ervoor, dat de drempel voor medewerkers lager is als zich een calamiteit voordoet. Ook is de privacy op deze manier volledig gewaarborgd.

Als Vertrouwenspersoon zet ik me in om ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld zo vroeg mogelijk te signaleren. Zorg ik ervoor dat medewerkers zich in een veilige setting kunnen uitspreken over ongewenst gedrag. Zo wordt verdere escalatie voorkomen.

Want een werknemer die zich ziek meldt vanwege grensoverschrijdend gedrag, is een kostenpost voor de werkgever. Vroege onderkenning van de problematiek helpt uitval voorkomen. Het meest doeltreffend is om vol in te zetten op preventie.

Klik hier voor meer info

Wat het kost? Klik hier

Neem contact op

Bel/app naar 06-224 36660 of neem contact met me op via britt@ikpraatmetbritt.nu